מערכות GIS והצורך בהם

מערכות GIS

בסוף שנות ה-70, שתי מערכות GIS זמינות לציבור (MOSS ו-GRASS GIS) היו בפיתוח, ובתחילת שנות ה-80, M&S Computing (לימים Intergraph), יחד עם Bentley Systems Incorporated עבור פלטפורמת CAD, על ידי המכון לחקר מערכות הסביבה ( ESRI), CARIS (Computer Resource Information System), MapInfo Corporation ו-ERDAS (Earth Resource Data Analysis System) הופיעו כספקי תוכנת GIS מסחריים, תוך שילוב מוצלח רבות מיכולות ה-CGIS תוך שילוב הגישה הקודמת. […]